Verksamheten vilande – besök gärna våra partners. Anmäl dig till nyhetsbrevet där vi meddelar framtiden!

Vad är det som driver upp byggpriserna?

Avgörande faktorer

En av de avgörande faktorerna är bostadens storlek. Kvadratmeterpriset är oftast lägre för större projekt, eftersom det finns fasta utgifter som inte beror på projektets storlek.

Konstruktionsmetoden har också stor inverkan på priset. I Sverige är trä den vanligaste byggmetoden, eftersom det är billigare än betong eller lättcement. Men det kan vara värt att överväga att använda betong eller cement, eftersom dessa material kräver mindre underhåll. En byggnad med en huvudkonstruktion av betong är i princip underhållsfri.

Antalet badrum, kök och våtutrymmen är en annan faktor som kan driva upp priset på bostadsbygget. Dessa rum är oftast de dyraste att bygga så det kan vara värt att minska antalet för att spara pengar. Det är också viktigt att noga överväga behovet av dessa utrymmen för att hålla budgeten i schack.

img-1

Tekniska lösningar

Tekniska lösningar utgör ofta en betydande budgetpost, inklusive ventilation, uppvärmning och belysning. Det finns lösningar i alla prisklasser och utföranden men vissa alternativ såsom vattenburen golvvärme eller vissa värmepumpar är dyrare att installera. Att välja energieffektiva lösningar kan dock vara lönsamt på lång sikt.

Som byggherre måste du själv välja ut vilka material som ska användas både invändigt och utvändigt. Detta inkluderar fasadmaterial, kakel och målarfärg samt badrums- och köksinredning. Det finns stora möjligheter att göra val som håller nere kostnaderna men det lönar sig sällan att prioritera pris framför kvalitet. Att hålla sig uppdaterad om kampanjer och prissänkningar från olika tillverkare kan hjälpa dig att hitta kvalitetsmaterial till ett bättre pris. Att vara ute i god tid kan också öka chansen att hitta önskade material till ett lägre pris, men detta förutsätter att du kan förvara materialet innan det används.

När det gäller interiören är det viktigt att komma ihåg att butikslösningar generellt sett är billigare än platsbyggda speciallösningar. Detta gäller för både köksinredning och badrumsmöbler samt förvaringsutrymmen och garderober. Det är vanligt att entreprenören köper in vissa material såsom fasadbeklädnad, takmaterial eller annan beklädnad till tak och fönster. Att informera entreprenören om din prisklass och budget kan hjälpa till att hålla kostnaderna nere.

Som husbyggare kan du också spara pengar genom att göra en del av arbetet själv såsom målning, golvläggning och montering av dörr- och fönsterfoder eller lister. Men det är viktigt att inte ta på sig för mycket arbete på egen hand och att samordna arbetet med entreprenören så att det inte leder till förseningar för andra hantverkare. Det är också avgörande att det egna arbetet håller tillräckligt hög kvalitet så att bostadens värde inte påverkas negativt.

Sammanfattningsvis finns det flera faktorer som påverkar priset på en nybyggnation. Storleken på bostaden, konstruktionsmetoden, antalet badrum, kök och våtutrymmen, tekniska lösningar, materialval och interiör är alla avgörande för kostnaderna. Genom att noga överväga behoven och budgeten, jämföra priser och eventuellt utföra en del av arbetet själv kan man hålla nere kostnaderna för bostadsbygget.

img-2
img-3